Dag: 7 juli, 2017

Näcken

Quällens gullmoln fästet kransa. Älfvorna på ängen dansa, och den bladbekrönta Necken gigan rör i silfverbäcken.     Liten pilt bland strandens pilar i violens ånga hvilar, Klangen hör från källans vatten, Ropar i den stilla natten:   "Arma Gubbe! Varför spela? Kan det smärtorna fördela? Fritt du skog och mark må lifva Skall Guds ...