I livets villervalla

I livets villervalla
vi gå på skilda håll.
Vi mötas och vi spela
vår roll-Drinking-Tea-in-London-during-the-Blitz.png

Vi dölja våra tankar,
vi dölja våra sår
och vårt hjärta som bankar
och slår-

Vi haka våra skyltar
vår morgon på vår grind
och prata om väder
och vind-

I livets villervalla
så nära vi gå-
men så fjärran från varandra
ändå.