En såningsman

En såningsman gick ut att så sin säd.

Då drog en pingstvind genom gårdens träd,

den första knarren skrek, och på en kvist

HandSowFieldsatt göken som en grå evangelist:

Ku Ku, just nu!

Din jord skall giva sjuttio för sju.

 

Och jorden, lucker efter strida regn

och värmd av sol, tog fröet i sitt hägn,

ty hon var bogen som ett tidigt sto

och längtansfull att bära liv och gro:

Kom, himmelskorn,

Kom, bjugg! Er kraft skall vara såsom torn.

 

KlemtisFlowerJust denna dag stod skyn av lärkor full.

Det föll en sådd av sång i öppen mull.

Med nya tungor talte asp och al,

och mannen skred som i en bonad sal,

i såningsvår,

med gärdeglindrets flammor i sitt spår.