Kyaga om bipolär sjukdom

SimonKyaga

Vill tipsa om podcasten Allt du vill veta som har gjort avsnittet Om psykisk ohälsa och kreativitet med Sinom Kyaga. Där nämner Simon att:

…börjar man också lära sig att bipolär sjukdom verkar ha ett progredierande förlopp där frekvensen av skov ökar över tid och även kognitiva svårigheter verkar ackumuleras över tid. Kanske kopplat till antalet skov och att skoven i sig är destruktiva.

Och det är precis det jag upplever! Det blir värre med tiden. Till exempel så kunde jag förr bita ihop och klara studier och jobb trots mina symtom, men det går inte nu. Och på ett sätt är det skönt att få detta bekräftat så jag inte behöver känna mig svag eller misslyckad. Detta hör till sjukdomen.

Frågan är hur det skulle varit om jag fått diagnos och behandling tidigare och hur det kommer bli i framtiden. Jag har ju haft flera äldre bipolära patienter som inte längre fick hjälp av de mediciner som tidigare fungerat utan fått återkommande depressioner. Det enda som har höll dem över ytan var ECT.