Rasism

När jag var ung, och efter de orden känner jag mig uråldrig, på 90-talet var antirasism free your mind, be colourblind och att våra skillnader bara är skin deep (ja, jag lyssnade mycket på En Vogue). Vi var alla lika, men olika och ville skapa kontakt, diskussion och sammanhållning. Så är det inte längre. Nu […]

Bokenkät

Detta är en enkät som jag hittade hos Anette som har bloggen Just nu – Just här. På en del av frågorna svarar jag genom att ”feta” texten.   1. Vilken typ av bok läser du oftast? a) Deckare b) Facklitteratur c) Romance d) Skönlitterär roman e) Biografi f) Fantasy g) Science fiction h) Ungdomsbok i) Annat   […]