Lucka 1

Då kör min adventsenkät igång och det blir en lucka varje dag till och med den 25:e. Dessutom kommer jag dyvla på er en liten bibeltext varje dag eftersom advent ju egentligen är förberedelsetiden för Jesus födelse. Gå upp på ett högt berg med ditt glädjebud, Sion, ropa ut ditt glädjebud med hög röst, Jerusalem. […]