Lucka 2

Härligt är att höra budbärarens steg
när han kommer över bergen,
han som bär bud om seger,
som ropar ut goda nyheter,
bär bud om räddning
och säger till Sion:
”Din Gud är konung!”
Hör, dina väktare ropar och jublar.
Med egna ögon ser de
hur Herren vänder åter till Sion.
Brist ut i jubel, Jerusalems ruiner,
Herren tröstar sitt folk
och friköper Jerusalem.

Jes 52:7-9

ChristmasBookStackNämn fem böcker som finns på din önskelista?

Rhys Bowen: Royal flush

Alan Bradley: A red herring without mustard

Peter Kreeft: Making sense out of suffering

Christina Hoff Sommers: Who stole feminism?

John Steinbeck: Vredens druvor