Lucka 6

Herren, din Gud, skall låta en profet lik mig träda fram hos dig ur dina bröders led. Honom skall ni lyssna till. Det var om detta du bad Herren, din Gud, när ni var församlade vid Horeb. Du sade: ”Jag vill inte höra Herrens, min Guds, röst igen, och denna väldiga eld vill jag inte mera se, ty då kommer jag att dö.” Då sade Herren till mig: ”Vad de säger är riktigt. Jag skall låta en profet lik dig träda fram ur deras bröders led. Jag skall lägga mina ord i hans mun, och han skall förkunna för dem allt vad jag befaller honom. Men om någon inte lyssnar till mina ord, de ord han talar i mitt namn, skall jag utkräva vedergällning av den mannen.

5 Mos 18:15-19

WinterSnowTreeForestRoadPara ihop en bok med en julsång.

Det här var riktigt svårt, men efter mycket funderande gjorde jag så här: jag parar ihop Bjällerklang med Eddings Stenens väktare. För i den är det en hel del snö och slädar i slutet av boken.