Lucka 7

Om Herrens nåd vill jag alltid sjunga, för alla tider göra din trofasthet känd. Jag säger: Din nåd är befäst för evigt, i himlen består din trofasthet. ”Jag slöt ett förbund med min utvalde, min tjänare David gav jag min ed: Din ätt skall bestå för evigt, för alla tider befäster jag din tron.” Ps […]