Nära

Jag längtar efter ett djup. Ett djup, långt under tjälen. Ett allvar och en glädje ett närmande till själen.   Jag längtar efter klarhet där gränser suddas ut. Ett ljus som jag kan följa hela vägen ut.