Rasism

När jag var ung, och efter de orden känner jag mig uråldrig, på 90-talet var antirasism free your mind, be colourblind och att våra skillnader bara är skin deep (ja, jag lyssnade mycket på En Vogue). Vi var alla lika, men olika och ville skapa kontakt, diskussion och sammanhållning. Så är det inte längre. Nu […]

Massutmaning

Sverige har haft ambitionen att vara en moralisk stormakt men i realiteten misslyckats med detta. Orsaken är att humanismen inte förenats med evidensdriven analys, utan tvärtom intagit en motsatsställning mellan moral och fakta. I invandringsrelaterade frågor har slutsatser och policy nästan uteslutande formats som en reaktion på främlingsfientlighet snarare än som en genomtänkt strategi. Anledningen […]

Nu igen

Mobilen piper till och meddelar att något hänt i London, att det kan vara en terrorattack. Jag följer det hela via Sky News och ser området runt parlamentet från tevekameran i en helikopter. Ambulanser, människor som ligger på marken, tungt beväpnade poliser och ägodelar som ligger lite varstans. Vanliga människor har blivit påkörda och sägs […]