Advent

Vinden susar i advent och vårt första ljus blir tänt. Barn som har det svårt i världen, Gud bevare dem på färden.   Mörkret tätnar i advent och vårt andra ljus blir tänt. Gud bevare dem som gråter. Låt dem le och leka åter.   Kölden biter i advent och vårt tredje ljus blir tänt. […]

November

Sommaren har jag trots allt aldrig riktigt litat på – så översvallande och inställsam med sitt solsmicker, sitt blomsterfjäsk och trastkrusande. Liksom om den vore osäker på sig själv och ville dölja det bakom en tvärsäkerhet av fjärilfladder och fågelpladder. Det går an att spendera med det som inte är ens eget. Sommaren är självupptagen […]