Dark · Frågor & svar · Psykisk ohälsa

Just nu. ..

Anita finns även som tecknad serie. En liten enkät från Bokföring enligt Monika. ...nöjesläser jag: Guilty pleasures av Laurell K. Hamilton, del ett i Anita Blake-serien. .... nyttoläser jag: Ingenting, men jag njutningsläser Agneta Ullenius Chelsea Flower Show och berömda engelska trädgårdar. Fast om sanningen ska fram så jag läser inte så mycket utan tittar… Continue reading Just nu. ..