4 = Mycket bra · Frågor & svar · Memoar, biografi & dagbok

26. En bok som ändrade min åsikt

Många av oss som arbetar inom vården tror att Florence Nightingale, Damen med Lampan som grundade sjuksköterskeyrket, tyckte att det här med att arbeta inom vården var ett kall och att man inte skulle få  betalt. Man skulle vara osjälvisk och självuppoffrande. Men när jag läste Åsa Mobergs eminenta bok Hon var ingen Florence Nightingale:… Continue reading 26. En bok som ändrade min åsikt