Karen Blixen

Serien om författare med psykisk ohälsa fortsätter och idag skriver jag om den danska författaren Karen Blixen. Blixen (1885-1962) växte upp i en societetsfamilj där hon ofta kände sig som en ”bortbyting”. Mamman var religiös och de hade svårt att komma överens. Karen var däremot mycket fäst vid sin far som tog sitt liv när […]