November

Sommaren har jag trots allt aldrig riktigt litat på – så översvallande och inställsam med sitt solsmicker, sitt blomsterfjäsk och trastkrusande. Liksom om den vore osäker på sig själv och ville dölja det bakom en tvärsäkerhet av fjärilfladder och fågelpladder. Det går an att spendera med det som inte är ens eget. Sommaren är självupptagen… Läs mer

Sådana dagar måste ju komma

Sådana dagar måste ju komma – de onda dagarna: vassa isdagar, råttgrå disdagar, horisontlösa, rymdlösa, klanglösa. Sådana dagar då allting sammangaddar sig mot en, när besvikelserna klampar fram i slutna led och bekymren har maj-demonstration på torget. Sådana dagar måste ju komma – men på den dagen får vi hålla oss nära honom som förvandlade… Läs mer