2

Först tyckte jag att den här bokens titel var helt fruktansvärd! Det lät som en dålig thriller, inte som en biografi om Simone de Beauvoirs och Jean-Paul Sartres liv och förhållande. Men efter att ha kommit en bit in i boken så insåg jag att titeln var passande trots allt. Deras förhållande, både till varandra […]