2

Skin, sol, med makt och, himmel, giv gott mod åt dina barn som hungrat hårt, åt folk och fä! Lys, gamla jord, av fallen frukt, bliv såsom ung fast dränkt i blod! Blås, sommarvind, en solig fläkt kring gård och äppelträ!   Nu är en ljuv, behaglig tid, fast mitt i dödens år, när svärd […]

2

Det är något bortom bergen bortom blommorna och sången, det är något bakom stjärnor, bakom hela hjärtat mitt. Hören – något går och viskar, går och lockar mig och beder: Kom till oss, ty denna jorden den är icke riket ditt!