En värld är varje människa

En värld är varje människa, befolkad

av blinda varelser i dunkelt uppror

mot jaget konungen som härskar över dem.

I varje själ är tusen själar fångna,

WaterhouseMirandaPaintingWomanSeaBeachi varje värld är tusen världar dolda

och dessa blinda, dessa undre världar

är verkliga och levande, fast ofullgångna,

så sant som jag är verklig. Och vi konungar

och furstar av de tusen möjliga inom oss

är själva undersåtar, fångna själva

i någon större varelse, vars jag och väsen

vi lika litet fattar som vår överman

sin överman. Av deras död och kärlek

har våra egna känslor fått en färgton.

 

Som när en väldig ångare passerar

långt ute, under horisonten, där den liggerWomanPaintingBoreasWaterhouse

så aftonblank. – Och vi vet inte om den

förrän en svallvåg når till oss på stranden,

först en, så ännu en och många flera

som slår och brusar till dess allt har blivit

som förut. – Allt är ändå annorlunda.

 

Så grips vi skuggor av en sällsam oro

när något säger oss att folk har färdats,

att några av de möjliga befriats.

Om hösten

Om hösten

Om hösten när man tar avsked

Om hösten när alla grindar står öppna

autumnspiderwebmot meningslösa hagar

där overkliga svampar ruttnar

och vattenfyllda hjulspår är på väg

till intet, och en snigel är på väg

en trasig fjäril är på väg

till intet, som är en avblommad ros

den minsta och fulaste. Och harkrankarna, de

dumma djävlarna

skörbenta, rusiga i lampans sken om kvällen

och lampan själv som susar tynande

om ljusets intiga hav, tankens polarhav

i långa böljor

tyst frasande skum

av serier dividerade med serier

ur intet genom intet till intet

sats motsats slutsats abrasax abraxas Sats

(som ljudet av en symaskin)

Och spindlarna spinner i tysta natten sitt nät

och syrsorna filar

Meningslöst.

Overkligt. Meningslöst.heartleaf

 

Om hösten

Det prasslar i min dikt

Ord gör sin tjänst och ligger där

Damm faller över dem, damm eller dagg

tills vinden virvler upp och lägger ner (dem)

(och) annorstädes

den som partout skall söka alltings mening har

för längesedan insett

att meningen med prasslandet är prasslandet

som i sig själv är någonting helt annat än

våta gummistövlar genom löv

tankspridda fotsteg genom parkens matta

av löv, kärvänligt klistrande

vid våta gummistövlar, tankspridda steg

Du irrar dig, förirrar dig

Ha inte så bråttom

Dröj ett tag

Vänta

Om hösten närmushroomautumn

Om hösten när alla grindar

då händer det att i den sista sneda strålen

efter ett dagsregn

med långa pauser tvekande

som ertappad

en överbliven koltrast sjunger i en trädtopp

för ingenting, för strupens skull. Du ser

hans trädtopp stå mot himlens bleka fond

invid ett ensamt moln. Och molnet simmar

som andra moln men också liksom överblivet, hors saison

och till sitt väsen längesedan annorstädes

och i sig självt (som sången) redan någonting

annat än

 

Evig ro

Meningslöst. Overkligt. 

Meninglöst. Jag

sjunger sitter här

om himlen om ett moln

Jag önskar mig ingenting mer

Jag önskar mig långt långt bort

Jag är långt bort (bland kvällens ekon)

Jag är härautumn-sky

Sats motsats abrasax

Du också jag

 

O långt långt bort

där simmar i ljusa himlen

över en trädtopp ett moln

i lycklig omedvetenhet!

O djupt ner i mig

där speglas från svarta pärlögats yta

i lycklig halvmedvetenhet

en bild av ett moln!

Det är inte detta som är

Det är någonting annat

Det finns i detta som är

men är inte detta som är

Det är någonting annat

O långt långt bort

atumncati det som är bortom

finns någonting nära!

O djupt nere i mig

i det som är nära

finns någonting bortom

någonting bortomnära

i det som är hitomfjärran

någonting varken eller

i det som är antingen eller:

varken moln eller bild

varken bild eller bild

varken moln eller moln

varken varken eller eller

men någonting annat!

Det enda som finns

är någonting anat!

Det enda som finns

i detta som finns

är någonting annat!

Det enda som finns

i detta som finns

är det som i detta

är någonting annat!

(O själens vaggsång

sången om någonting annat!)autumnbridgeforrest

 

O

non sens

non sentiens non

dissentiens

indesinenter

terque quaterque

pluries

vox

vel abracadabra

 

Abraxas abrasax

Sats motsats slutsats som bliver sats igen

Meninglöst

Overkligt. Meninglöst.

 

Och spindlarna spinder i tysta natten sitt nät

Och syrsorna filar

 

Om hösten

Söndagsafton

Söndagsafton

och klockklang över staden …

Och genom det öppna fönstret

ljudet av steg på gatan,

steg i den knastrande sandenwaterdropssnow

som vinterhalkan lämnade kvar

             när den smälte …

 
Se, det våras åter

fast du gav allting förlorat!

Se, dropparna skimrar och skälver

ytterst på trädens grenar!

 

Se, ljuset, de strålande molnen

och känn: Du lever!

Vårens gift har redan

trängt in i ditt hjärta:

Nu kommer du inte undan,

nu måste du åter tro och hoppas

och ditt hopp skall svikas på nyttpaskliljaflowerspring

och din tro skall bedra dig

tills mörkret har återvänt …

 

Och det skall höstas igen

hur mycket det än har vårats!

Vad rör det väl livet

att någon kallar sig ”jag”

och för sina önskningars talan!

Vad rör det väl jorden

som sakta vänder sig runt

från årstid till årstid

att någon stretar emot!

 

Tålamod fattas oss mänskor,

vi har ingen tid att vänta,

time_neverendingmen runt om oss alla är mörker

och mörkret har gott om tid:

Solar och stjärnor är hjulen

som driver evighetsuret

– sakta, oändligt sakta

förändras allt

till evigt detsamma.

Sång för att döva smärtan

Gå till stranden, mumlande i vinden,

Gå till strandens stenar med din ångest.

winterbeachSer du, där är havet, här är landet.

Verkligheten!

Du kan röra den med handen.

 

Lyft en sten från världens tunga hjärta,

väg den i din hand och låt den falla.

Lyft en sten och kasta den i vattnet,

låt ett livlöst minne sjunka ner i glömska…

Ser du nu att stranden var ett radband, träden böner,


Ber om grönska, liv och glädje, sten för sten.

 

heart-of-stone-cathie-douglasI din mun skall sånger växa, starkare än vinden,

Och din själ skall bära känslor, djupare än lyckan.

Du skall stilla stormarna i världens hjärta,

Du skall fläta blixtarna till enkla kransar

Och när alla stenarnas tyngd och död är sonad

Skall du gå befriad till ditt rika lugn