Näcken

Quällens gullmoln fästet kransa. Älfvorna på ängen dansa, och den bladbekrönta Necken gigan rör i silfverbäcken.     Liten pilt bland strandens pilar i violens ånga hvilar, Klangen hör från…