3

It means getting back to your roots – trusting your body and its signals. Mat är inte längre något enkelt, något som gör en mätt och som man njuter av. Det är laddat med rätt och fel, skam och skuld. Kroppen, hungern och begäret efter mat är en fiende, något som ska bemästras och om […]

Antal böcker lästa: 12 Libba Bray: Beauty queens Rachel Caine: Feast of fools och Lord of misrule Alison Croggon: The Gift Carol Goodman: Blythewood Anders Jacobsson & Sören Olsson: Håkan Bråkans busbok, Håkan Bråkans vildbok och Håkan Bråkans skräckbok Ursula K. Le Guin: The left hand of darkness Lauren Oliver: Requiem Kay Redfield Jamison: Touched […]