”All religions are branches of one big tree. Itreally doesn´t matter what you call Him as long as you call.” Working class mystic av Gary Tillery var en ganska kort biografi, bara 200 sidor lång, om George Harrison. Den fokuserar främst på hans andliga intresse och utveckling, men man får även inblick i hans liv. […]