32

Hur ställer du dig till biografier, memoarer och liknande? Är det något du läser, har du någon favorit, finns det någon du skulle vilja veta mer om eller är det något som du absolut inte är intresserad av? Jag läser gärna alla dessa sorter för jag tycker att det är så intressant att läsa om […]