Touched with fire

 …there is strong scientific and biographical evidence linking manic-depressive illness and it´s related temperaments to artistic imagination and expression. Touched with fire är skriven av psykologen och forskaren Kay Redfield Jamison (som själv har bipolär sjukdom typ 1). Jag har tidigare skrivit om hennes självbiografi som är mycket bra. Bilden av den tungsinte och grubblande alternativt uppvarvade […]