Touched with fire

 …there is strong scientific and biographical evidence linking manic-depressive illness and it´s related temperaments to artistic imagination and expression.

Touched with fire är skriven av psykologen och forskaren Kay Redfield Jamison (som själv har bipolär sjukdom typ 1). Jag har tidigare skrivit om hennes självbiografi som är mycket bra.

Bilden av den tungsinte och grubblande alternativt uppvarvade och produktive konstnären är väldigt stark i vårt samhälle och många tolkar kanske inte detta som något som kan vara symtom på bipolär sjukdom utan ser det som en ofrånkomlig del av det inspirerade konstnärskapet. En del ser till och med självmord som något som hör samman med eller är en konsekvens av skapandet i sig. Men det finns alltså andra förklaringar och den här boken utforskar just sambandet mellan bipolär sjukdom och kreativitet.

Boken innehåller fakta om sjukdomen, en analys om vad kreativitet är och dess kopplingar till kognitionen vid hypomani, mani och depression. Den är även späckad med citat från olika konstnärer om deras mående. Och så redovisar Kay studier som visar att bipolär sjukdom faktiskt är vanligare bland de som har kreativa yrken, främst poeter, än i befolkningen i övrigt.

Ernest Hemingway, Mary Shelley & Mark Twain
Sylvia Plath, Stephen Fry & Henry James
Lord Byron, Virginia Woolf & Robert Schumann
– alla har/hade bipolär sjukdom

Bokens första del upplevde jag som ganska torr då det var mycket studier, men den gav en bra grund för att förstå bokens senare del som fördjupade sig i ett flertal kända konstnärer som, med stor sannolikhet, var bipolära. Ett axplock av dessa är Lord Byron, Virginia Woolf, Tennyson, Mary Shelley och van Gogh.

I slutet kom en mycket intressant diskussion kring genetik och graviditet. Då detta är en, till största del, ärftlig sjukdom så kanske man i framtiden kommer kunna identifiera vilken gen som orsakar sjukdomen och testa fostret. Detta ger upphov till en rad frågor.

Kommer det leda till att graviditeter avbryts och vilka följder får det för vårt samhälle och vår kultur? En värld utan framtidens exempel av personerna till höger ter sig utan tvekan ganska färglös och tråkig.

Och vad säger ett sådant agerande om vår människosyn? Ska sjuka människor inte få existera även om sjukdomen innebär ett personligt lidande? Och vem har rätt att bestämma vad som är livskvalité för en människa och utifrån den slutsatsen besluta att någon har det bättre om hen slipper leva?

Jag tänker på att nazisterna faktiskt mördade bipolära och andra med psykiska sjukdomar och/eller handikapp under sin regim.

Aktion T4 skulle rena den ariska rasen från undermåligt genetiskt material och mördade hundratusentals barn och vuxna med gas. De kallade det naturligtvis inte mord utan att ”förläna en barmhärtig död”. Här i Sverige tvångssteriliserades ungefär 63 000 människor av liknande anledningar.

Det är inte svårt att se likheten i att abortera foster med en viss gen. Den enda skillnaden som jag kan se är att aborten sätter in sin ”åtgärd” tidigare i den drabbades liv. I inget av fallen får den som det faktiskt berör vara med och bestämma.

Mitt betyg: 3/5