Magda Goebbels: en biografi

”Vår härliga, fantastiska idé, nazismens höga ideal, går under och med dem allt vad jag i mitt liv hållit för gott och rent och vackert. Världen som kommer efter Führern och nationalsocialismen är inte värd att leva i och därför har jag också tagit hit barnen.”

Första gången som jag kom i kontakt med Magda Goebbels var när jag såg filmen Undergången (Downfall) på teve för några år sedan. Det är en otroligt bra film och scenen där hon dödar sina barn var den som berörde mig mest. Den fick mig att undra vem hon var. Hur kan en mor välja att döda sina barn trots att hon haft flera möjligheter att skicka dem i säkerhet?

Jag drog slutsatsen att hon måste ha varit fullständigt kall och hjärtlös, en galen fanatiker, men när man läser Maria Wölner-Hanssens utmärkta Magda Goebbels: en biografi så inser man att så inte är fallet. Det går inte att tillämpa enkla kategoriseringar och det gör det hela bara ännu hemskare.

Familjen Goebbels

Magda Goebbels var en mångfacetterad och motsägelsefull kvinna. Tredje rikets första dam, naziregimens förebild för det ariska husmodersidealet, kvinnan som födde barn på barn och som älskade Hitler mer än sin make. Den hängivna nazisten, den bedragna hustrun, det välsminkade modelejonet, kvinnan som under långa perioder var bortrest från familjen. Mamman som tog livet av sina barn.

Bilden blir än mer komplicerad av att hon i sin ungdom var nära vän med flera judar samt var engagerad i den sionistiska saken. Dessutom var hon genom hela livet intresserad och inspirerad av buddhismen.

Författaren försöker analysera av vilken natur detta intresse var och varför Magda blev så uppslukad av nazismen. Hon diskuterar även hur fruarna till de nazistiska pamparna frikänts från skuld och om deras förhållningssätt till nazismen verkligen präglades av det ointresse och den okunskap som de senare hävdade.
Ju längre in i boken jag kom desto större obehag kände jag, speciellt när jag såg bilder av familjen Goebbels sex söta små barn.

Magda och barnen i bunkern

Boken innehåller även en genomgång av nazismens tre grundpelare: antisemitism, socialdarwinism och diktatur samt kvinnosynen. Vad lockade de tyska väljarna och, framför allt, kvinnorna? Hon sätter det hela i sitt historiska sammanhang så att man får en fördjupad förståelse för dessa frågor.

Detta är en väldigt intressant och välskriven historisk biografi, men trots alla analyser så är Magda Goebbels sista val i livet en gåta för mig och, förmodligen, alla andra.

Mitt betyg: 4/5

Månadsrapport Januari 2014

e328d-images
Snyggaste omslaget!

Antal böcker lästa: 14

Tegelsten (>500 sidor): 1

Recensionsexemplar: 0

Bästa: Siddharta

Sämsta: Är inte överdrivet förtjust i Adam Blades böcker, men barnen tycker att de är jättespännande.

Överraskningen: Twelve years a slave. Intressant och välskriven. Dessutom visste jag inte innan att den återgav verkliga händelser och att boken gavs ut redan 1853. Verkligt imponerande!

Kommentar: Jag bestämde mig för att, likt så många andra bokbloggare, införa en läsrapport i slutet av varje månad. En tung månad, men jag kunde läsa trots allt, vilket var skönt.